Częstochowski Klub Miłośników Historii

im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego

21.01.2016 - obradował Zarząd  Częstochowskiego Klubu Miłośników Historii im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego,

ustalono:

  • V Sympozjum Historyków Regionalistów Ziemi Częstochowskiej odbędzie się w październiku 2016 r. (planuje się, że będzie to 22.10.2016);
  • V Sympozjum w pierwszej części zostanie poświęcone problematyce dotyczącej historii województwa częstochowskiego w nowym ujęciu, w oparciu o źródła archiwalne oraz zebrane wspomnienia uczestników dziejowych wydarzeń;
  • tradycyjnie w drugiej części sympozjum książki będą prezentować zaproszeni autorzy: Z. Janikowski, J. Mazik, Bracia Ormanowie, A. Kalinin, C. Lis, Z. Dudek. A. Kurus i inni. Zostanie zaprezentowany film Krzysztofa Kasprzaka, Częstochowa lata 70. XX wieku opatrzony komentarzem autorskim.

Zdając sobie sprawę z wielowątkowego charakteru zagadnienia, Komitet Organizacyjny Sympozjum stanął przed trudnym wyborem dokonania selekcji tematyki referatów, w których zaprezentowano by efekty prowadzonej polityki lokalnej oraz życia społecznego mieszkańców dawnego województwa częstochowskiego. W trakcie dyskusji zdecydowano, aby skupić się zasadniczo na:

  1. działalności instytucji kultury oraz inicjatorach wydarzeń o zasięgu regionalnym i ponadregionalnym, jak np. Plenery Jurajskie,
  2. funkcjonowaniu służby zdrowia o zasięgu regionalnym i tworzeniu „specjalistyki”;
  3. zagadnieniach rozwoju i lokalnych uwarunkowaniach kryzysu przemysłu częstochowskiego,
  4. roli prasy lokalnej i regionalnej w kształtowaniu poczucia więzi społecznych,
  5. i oddziaływaniu na siebie realnych ośrodków władzy w terenie w przełomowych dziejach miasta Częstochowy i regionu.

Uznając, że prawda historyczna wymaga badawczego spojrzenia bez unikania tematów kontrowersyjnych, Komitet Organizacyjny Sympozjum zwrócił się do wybranych osób z propozycją podjęcia prac nad wybranymi zagadnieniami.

 


 

14 stycznia 2016 r. odbyło się zebranie Częstochowskiego Klubu Miłośników Historii im. mec. Jana Pietrzykowskiego. W trakcie spotkania Janusz Mielczarek zaproponował, aby tematem wiodącym V Sympozjum Historyków Regionalistów Ziemi Częstochowskiej (planowane na jesień 2016) była historia dawnego województwa częstochowskiego.

W poniedziałek 21 stycznia 2016 r. o godz. 15.00 spotka się w tej sprawie zarząd stowarzyszenia, który zdecyduje o zarysie tematycznym sympozjum.


© 2015-2016. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry