Częstochowski Klub Miłośników Historii

im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego

Jacek Mróz

Jacek Mróz - ukończył filologię polską na WSP Krakowie w 1988 r. Najpierw pracował jako nauczyciel języka polskiego, potem w latach 1993-1996 - dziennikarz, następnie pracownik administracji samorządowej. Autor artykułów o tematyce samorządowej, informacyjno-społecznej, historii regionu częstochowskiego, w tym artykułów popularno-naukowych o dziejach Żydów regionu częstochowskiego. W latach 2005-2008 prowadził badania naukowe dotyczące relacji artysty Tadeusza Kantora i ludzi władzy PRL od końca lat 50. do oczątku lat 70., z czego powstało opublikowane opracowanie i odczyty. Członek Stowarzyszenia Historyków Sztuki o. Kraków, sekcja sztuki nowoczesnej od 2006. Współzałożyciel Częstochowskiego Klubu Miłośników Hisorii im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego.

Publikował m.in. w miesięczniku „Nasza Częstochowa”, „Dzienniku Częstochowskim 24 Godziny”, „Życiu Częstochowy”, dzienniku „Życie”.

Wybrane teksty dziennikarskie popularyzujące kulturę i historię

 • Ad memoriam, Bruno Schulz, „Nasza Częstochowa”, X 1993, nr 10, s. 21
 • Adonaj Macewaj [o symbolice nagrobnej cmentarza żydowskiego], „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” X 1993, nr 207 [podpisany ps. Jacek Dziadek], s. 29
 • Awantura o teatr, „Dziennik Częstchowski 24 Godziny” 15 III 1994, nr 52 (932), s. 9
 • Białe plamy, epizod częstochowski, rozmowa o AK z Andrzejem Gałą, „Nasza Częstochowa” VIII 1993, nr 8, s. 23
 • Carowi Aleksandrowi po wsze czasy, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 18-20 III 1994, s. 5
 • Co ze mną będzie pyta Wania [o pomniku żołnierza radzieckiego], „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 21 III 1994, nr 56 (936), s. 1, 4
 • Czołówka polskich śpiewaków w dobrym towarzystwie [o festiwalu Gaude Mater], „Nasza Częstochowa”, X 1993, nr 10, s. 13
 • Dawniej i dziś, klimat tamtego Śródmieścia, Niezależna, Lamus, „Nasza Częstochowa” II 1994, nr 2, s. 10,11
 • Komu bije dzwon [o kościołach w Gidlach], „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 20-22 I 1995, nr 15 (1148, s. 8
 • Kopia na otarcie łez [o problemie zabezpieczenia dzieł sztuki w regionie], „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 20 IV 1994, nr 77, s. 8
 • Kultura w szponach opcji, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 3 II 1994, nr 24 (904), s. 8
 • Między „trzynastym” a trzynastym grudnia [refleksje internowanych i aresztowanych] „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 11-13 grudnia 1992, 243 (615), s. 5
 • Monografia Częstochowy, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 20 II 1995, 36 (1169), s. 2
 • Nieobecni z Pławna, [o cmentarzu żydowskim] „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 3 II 1993, 23 (650), s. 12
 • Pomnikowa recydywa, [kontrowersje wokół pomnika Piłsudskiego] „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 7 III 1994, nr 46 (926), s. 1, 5
 • Pomnikowo, Wańka awansowany?, [o pomnikach w NMP], „Dziennik Częstochowski 24 Godziny”, 4 V 1994, nr 85 (965), s. 9
 • Spiskowcy od św. Floriana, związek Floriański był tylko przykrywką organizacji paramilitarnej, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 11 V 1994, nr 90 (970), s. 9
 • Jestem człowiekiem grzesznym [rozmowa ze St. Sojką], „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 6 VI 1994, nr 107 (987), s. 2
 • Sterem w lewo w oświacie i w kulturze?, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 23 VI 1994, 120 (1000), s. 2
 • Scheda po Buczyńskich, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 24-25 IIII 1995, nr 58 (1190), s. 8
 • Znów Gaude Mater, „Dziennik Częstochowski 24 Godziny” 11 IV 1995, nr 70 (1202), s. 7

Naukowe

 • Między tradycją i asymilacją, w: Z dziejów Żydów w Częstochowie, red. Zbigniew Jakubowski, Częstochowa 2002, s. 153-164
 • Kantor wobec historii, w: Szczególne problemy człowieka i edukacji u progu XXI wieku, Częstochowa 2002
 • Zadrukowane kamienie, czyli o symbolice macew częstochowskich, w: Żydzi Częstochowianie - współistnienie, holocaust, pamięć, konferencja naukowa 22-23 kwietnia 2004, Częstochowa 2006
 • Efemeryczność teatru Cricot 2 Tadeusza Kantora w latach 1956-1971, w: Mecenat artystyczny a oblicze miasta. Materiały LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Kraków, 2007; tekst wygłoszony w trakcie LVI Ogólnopolskiej Sesji Naukowej Stowarzyszenia Historyków Sztuki, Mecenat artystyczny a oblicze miasta, Kraków 10 XI 2007

odczyty:

 • Hommage à Maria Jarema. Stronnicza opowieść z epilogiem po upływie czterdziestu lat, wygłoszony w Galerii Krzysztofory, Kraków 6 XII 2008
 • Skubanie Kurki Wodnej Kantora. Wokół materii słów, barw i dźwięków spektaklu happeningowego, wygłoszony w siedzibie SHS, ul. Starowiślna 29-31, Kraków 15 XII 2010

© 2015-2016. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry