Częstochowski Klub Miłośników Historii

im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego

Jerzy Błażej Mazik (ur. 3 lutego 1932 w Częstochowie) połączył dwie życiowe pasje filatelistykę i żeglarstwo. Znany jest jako dokumentalista i badacz dwóch wspomnianych dziedzin. Osiągnięcia filatelistyczne przyniosły mu tytuł honorowego prezesa Okręgu Częstochowskiego Polskiego Związku Filatelistów. Od ponad 20 lat teksty Jerzego Błażej Mazik o historii Poczty Polskiej i żeglarstwa są obecne na łamach wydawnictw lokalnych i wojewódzkich. Współautor książki Stulecie Wystawy Przemysłu i Rolnictwa.

W 2013 r. opublikował wyniki wieloletnich badań w książce O Częstochowskich pocztach lat minionych opowieści. Książka ta zapełniła niezapisaną dotychczas kartę historii Częstochowy. Pozycja ta stała się niezwykle ważnym opracowaniem dokumentującym dawne dzieje lokalnej poczty. Zawiera unikatowe „arte-fakty”, którymi są stemple pocztowe z okresu zaborów, to jest stemple rosyjskie, austriackie i niemieckie z czasów I wojny światowej, a także unikatowe oznaczenia poczty getta żydowskiego. Autor zebrał i uporządkował wiele ciekawych i nieznanych dotąd informacji o mieście w oparciu o źródłach archiwalne, co stanowi potwierdzenie ich autentyczności.

Książka O Częstochowskich pocztach lat minionych opowieści nie jest typową historią instytucji, a co ważne - powiada o komunikowaniu się lokalnej społeczności i budowaniu jej tożsamości.


© 2015-2016. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry