Częstochowski Klub Miłośników Historii

im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego

Dr hab. Jerzy Piwowarski, prof. Akademii im. Jana Długosza, jest cenionym artystą-fotografem i nauczycielem wielu pokoleń częstochowskich studentów. Od 1984 r. pracuje w częstochowskiej uczelni, pierwotnie pod nazwą: Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Częstochowie, obecnie: Akademia im. Jana Długosza, gdzie prowadzi zajęcia ze studentami z zakresu fotografii - kurs ogólny i pracownia specjalizacyjna. Zajmuje się działalnością naukową w zakresie historii polskiej fotografii oraz działalnością artystyczną i społeczną.

Jego aktywny udział w życiu artystycznym Częstochowy potwierdzają liczne autorskie wystawy indywidualne, a także udział w ekspozycjach zbiorowych. Swoją obecność zaznaczył również na wystawach krajowych i zagranicznych, gdzie jego prace były wielokrotnie nagradzane.

Należy do wąskiego grona twórców, którzy łączą aktywność artystyczną z działalnością naukową i pedagogiczną. Jego spis publikacji popularyzujących, wyniki badań dot. różnorodnych zagadnień związanych z fotografią, jak również udział w sympozjach i konferencjach naukowych jest imponujący (we wniosku zaprezentowano tylko wybrane, ważniejsze elementy dorobku naukowego i artystycznego, który rozpoczynają: pierwsza wystawa indywidualna w 1985 r. i pierwsza publikacja w 1986 r.).

Dr hab. J. Piwowarski jest także redaktorem „Prac Naukowych AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia”, gdzie publikują autorzy z regionu częstochowskiego a także z krajowych i zagranicznych ośrodków zajmujących się badaniami nad różnorodnymi aspektami fotografii.

Dał się poznać jako organizator i współorganizator wydarzeń kulturalnych w Częstochowie, w kraju i zagranicą (wystawy i sympozja).

Dr hab. J. Piwowarski jest członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki i Stowarzyszenia Historyków Fotografii. Jego dorobek doceniają gremia krajowe i zagraniczne.

Ważniejsze wystawy indywidualne:

 • 2002 – Kompozycje, Galerie 9, Praga (Czechy)
 • 2003 – „Między światłem a ...”, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
 • 2004 – „Album lwowskie”, Galeria „Domu Rybaka”, Kłajpeda (Litwa)
 • 2005 – „Transgresje”, Galeria „Rue de Foch”, Częstochowa
 • „Meksyk – pamięci miejsc”, Klub „Paradoks”, Częstochowa
 • „Notacje”, OPK „Gaude Mater”, Częstochowa
 • 2006 – „Notacje 2”, BWA, Skierniewice
 • 2009 - Fotografia, Galeria „Bazyliszek”, Bielsko-Biała
 • 2012 - KADDISZ. Yizkor-Lapidarium, ekspozycja w ramach projektu interdyscyplinarnego „Skierniewicer”, Izba Historii, Skierniewice
 • BEIT ILAM, wystawa towarzyszącą Międzynarodowej Konferencji Naukowej "Tożsamość a stereotypy. Żydzi i Polacy", AJD, Częstochowa
 • 2013- Ni ma jak Lwów, Galeria RATP, Skierniewice
 • Beit Ilam II, ekspozycja w ramach projektu interdyscyplinarnego „Skierniewicer 2”, Izba Historii, Skierniewice

Ważniejsze wystawy zbiorowe:

2002

 • VI Przegląd Fotografii Polskiej i II Międzynarodowa Wystawa Fotografii Krajów Nadbałtyckich, Koszalin
 • II Międzynarodowe Biennale Miniatury, OPK „Gaude Mater”, Częstochowa,
 • XXXV Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Rużomberok

2003

 • Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom

2004

 • „Naposled w malem”, Galeria 9, Praga (Czechy)
 • Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom

2005

 • Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom

2006

 • „Zapis procesu kreacji”, Muzeum Archidiecezjalne, Głogów; Nowohuckie Centrum Kultury, Kraków
 • Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom
 • Międzynarodowa wystawa „Pejzaż bez granic”, Galeria B&B, Bielsko-Biała; Galeria Sztuki, Żilin

2008

 • „Fotografie z podróży: między fascynacją a komentarzem”, MGS, Częstochowa
 • Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom

2009

 • „Śladami judaizmu”, Galeria „Panopticum”, Częstochowa;
 • „Śladami judaizmu”, Konsulat Generalny Rzeczypospolitej Polskiej, Nowy Jork (USA), (powtórna ekspozycja)
 • 30 lat Instytutu Plastyki - Wystawa jubileuszowa Instytutu Plastyki AJD, Biuro Wystaw Artystycznych, Opole (powtórna ekspozycja),
 • 30 lat Instytutu Plastyki - Wystawa jubileuszowa Instytutu Plastyki AJD, Dom Środowisk Twórczych, Kielce (powtórna ekspozycja),
 • X Festiwal Sztuki Wysokiej „Ciepłem skojarzeni”, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom.

2010

 • XI Festiwal Sztuki Wysokiej, „Od, do i pomiędzy”, Elektrociepłownia Szombierki, Bytom.

2011

 • „Droga do Unii…”, Parlament Europejski, Strasburg (Francja)
 • „Art(s) de Czestochowa”, Biblioteque Municipale, Laon (Francja)
 • XII Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom
 • „Sztuka w oknie”, Hotel „Polonia”, Częstochowa (wystawa lokalna)

2012

 • 10 PL, Galeria Bohuna, Liptowski Mikulasz (Słowacja)
 • XIII Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom
 • Doroczna wystawa Instytutu Plastyki, Filharmonia Częstochowska, Częstochowa
 • XV Międzynarodowy Niekonwencjonalny Konkurs Fotograficzny „Foto Odlot”, WDK Rzeszów

2013

 • Fotoforum, Liptowskie Muzeum, Rużomberok (Słowacja)
 • I Międzynarodowy Konkurs Artystyczny „Pejzaż współczesny”, wystawa pokonkursowa, Miejska Galeria Sztuki, Częstochowa
 • Doroczna wystawa Instytutu Sztuk Pięknych, Filharmonia Częstochowska, Częstochowa,
 • XIV Festiwal Sztuki Wysokiej, Galeria „Stalowe Anioły”, Bytom
 • Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO, Galeria ROK-Art, Częstochowa; Galeria ZPAF, Katowice; NAPIÓRKOWSKA Art Gallery, Bruksela /Belgia/

2014

 • Międzynarodowa wystawa „Projekt: miasto”, Muzeum Częstochowskie

2015

 • Międzynarodowy Konkurs Cyfrowej Fotokreacji CYBERFOTO, Galeria ROK-Art, Częstochowa

Nagrody:

1987

 • Nagroda Komitetu organizacyjnego, Międzynarodowe Biennale Fotografii Artystycznej „OPUS ‘87”, Kamień Pomorski
 • Nagroda WKiS UW w Szczecinie, tamże

1989

 • Srebrny Medal, Międzynarodowa Wystawa „Fotożart ‘89”, Legnica

1999

 • I miejsce w kategorii: Fotografia poszukująca, Ogólnopolski Konkurs Fotograficzny „Zestaw ‘99”
 • Wybór pracy do kalendarza "Teleco": Concorso Photographic Contest "SPEED", Mediolan (Włochy) /w wyniku międzynarodowego konkursu wybrano 13 prac do publikacji w limitowanym nakładzie/,

2001

 • Nagroda Fotoforum: XXXV Międzynarodowy Salon Fotografii Artystycznej, Rużomberok

2002

 • Nagroda firmy „Euroland”, VI Przegląd Fotografii Polskiej i II Przegląd Fotografii Krajów Nadbałtyckich, Koszalin

2005

 • Srebrny Krzyż Zasługi

2009

 • Nagroda II st. Rektora AJD.

2012

 • Nagroda specjalna, Międzynarodowy Konkurs Fotograficzny „FOTO ODLOT”, Rzeszów

2013

 • Nagroda Rektora AJD,

2014

 • Nagroda II st. (zbiorowa) Rektora AJD.

Ważniejsze publikacje naukowe (recenzowane):

Druki zwarte (autorskie i współautorskie):

 • Profesor Witold Romer (1900–1967). Działalność naukowa i artystyczna, Wrocław 1998 (współautorzy: P. Nowak, A. Zaleski, A. Żakowicz)
 • Słownik technik i tendencji estetycznych polskiej fotografii artystycznej przed 1939 r., Lwów 2002 (współautor :A. Żakowicz)
 • Bronisław Preibisz (1879–1929). Życie i twórczość współorganizatora poznańskiej Szkoły Sztuk Zdobniczych, Częstochowa 2002
 • Fotografia artystyczna i jej wystawiennictwo w Polsce okresu międzywojennego, Częstochowa 2002
 • Leszek Wieluński (1955-2006). Artysta medalier i pedagog, Wyd. AJD, Częstochowa 2009
 • Lwów na fotografiach Adama Lenkiewicza. Widokówki „Książnicy-Atlas”, Wyd. AJD, Częstochowa 2012

Rozdziały w pracach zbiorowych, hasła słownikowe:

 • Lwowskie środowisko fotograficzne w okresie międzywojennym, [w:] Dawna fotografia lwowska 1839–1939, pod red. A. Żakowicza, Wydawnictwo „Centrum Europy”, Lwów 2004.
 • Wileńskie środowisko fotograficzne w okresie międzywojennym, w: Vilniaus fotografai, Lietuvos Nacionalinis Muziejus, Wilno 2005
 • Między „Wychowaniem Plastycznym” a „Sztuką”, w: 25 lat Instytutu Plastyki, red. A. Desperak, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Pedagogicznej, Częstochowa 2005
 • Studenci i absolwenci kierunku „Wychowanie plastyczne” / „Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych” w Świecie Sztuki, [w:] 30 lat Instytutu Plastyki. Sztuka, nauka, edukacja, red. J. Piwowarski, Wydawnictwo AJD, Częstochowa 2008
 • [4 hasła słownikowe], [w:] Nowe oblicza pedagogiki. Przedstawiciele-pojęcia-literatura, red. A. Marzec i in., Wyd. AJD, Częstochowa,
 • Recepcja działalności dolnośląskiego środowiska fotograficznego w powojennej prasie specjalistycznej, w: Historia, teraźniejszość i współczesne dylematy fotografii, materiały posympozjalne, ZPAF, Wrocław 2012
 • Fotograficieskije tiechniki non camera w sowriemiennoj cictieme artisticieskowo obrazowanija, w: Aktualnyje woprosy powyszenija kwalifikacji pedagogicieskich i rukowodiaszczich rabotnikow sfiery obrazowanija goroda Moskwy, Moskwa 2013
 • Kampania polska w fotografii, w: Kampania polska 1939. Polityka-społeczeństwo-kultura, Muzeum Historii Polski i Polskie Tow. Historyczne, Warszawa 2014

Artykuły (wybór)

2001

 • Działalność Lwowskiego Towarzystwa Fotograficznego (1924-1939), Materiały Sesji Naukowo-Technicznej, Wrocław,
 • Wileńskie organizacje fotograficzne w okresie międzywojennym, Prace Naukowe WSP, seria: Edukacja Plastyczna, Częstochowa,
 • Fryderyk Kremser (1930-1995) - artysta fotograf, Prace Naukowe WSP, seria: Edukacja Plastyczna, Częstochowa (współautor: Mazur Z.),
 • Komputerowa baza danych „Fotograf Polski” (1925-1939), Prace Naukowe WSP, seria: Edukacja Plastyczna, Częstochowa (współautor: Jałkiewicz R.),

2002

 • Lwowska polskojęzyczna prasa fotograficzna w okresie międzywojennym, Materiały Sesji Naukowo-Technicznej, Wrocław,

2003

 • Edmund Osterloff (1863-1938)-komunikat, Prace Naukowe WSP, seria: Edukacja Plastyczna, Częstochowa,
 • Lwowska spuścizna Adama Lenkiewicza-komunikat, Prace Naukowe WSP, seria: Edukacja Plastyczna, Częstochowa,
 • Lwowskie organizacje fotograficzne w okresie międzywojennym, Prace Naukowe WSP, seria: Edukacja Plastyczna, Częstochowa.
 • Lwów na fotografiach Adama Lenkiewicza - widokówki „Książnicy Atlas”, w: Punkt widzenia. Fotografia miasta, materiały posesyjne, MHF, Kraków.

2008

 • Tytani Ducha. Przyczynki do historii fotografii zakopiańskiej przed 1939 r., „Prace Naukowe AJD”, Edukacja Plastyczna IV, Częstochowa,
 • Działalność Mariana Szulca w Referacie Fotografiki Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu po 1945 r., „Prace Naukowe AJD”, Edukacja Plastyczna IV, Częstochowa,

2011

 • Socjalistyczna w treści, realistyczna w formie. Polska fotografia artystyczna w okresie socrealizmu, „Prace Naukowe AJD” Edukacja Plastyczna VI (artykuł)

2013

 • Jan Bułhak- enfant terrible polskiej fotografii?, „Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia”, z. VIII, wyd. AJD

Artykuły popularno-naukowe

2011

 • Poznańskie Towarzystwo Miłośników Fotografii (1924-1939), „Kronika m. Poznania”, nr 3
 • Referat fotografiki poznańskiego Urzędu Wojewódzkiego po 1945 r., tamże.

Udział w konferencjach

2009

 • Ogólnopolska Sesja „Pejzaż fotograficzny”, org. Muzeum Historii Fotografii, Kraków, referat: Jan Bułhak- enfant terrible polskiej fotografii?,
 • Międzynarodowe Sympozjum „Kampania polska 1939”, org. Muzeum Historii Polski, Warszawa. Referat: Kampania wrześniowa w fotografii.

2010

 • X Ogólnopolskie Sympozjum „Fotografia-przedmiot i podmiot poznania”, org. AJD, Częstochowa. Referat: Socjalistyczna w treści, realistyczna w formie. Polska fotografia artystyczna w okresie socrealizmu,
 • „Dobre miasto - złe miasto”, Ogólnopolska Sesja, SHS, Łódź. Referat: Między tradycją i awangardą. Łódzka fotografia artystyczna w okresie międzywojennym.

2012

 • „Historia, teraźniejszość i współczesne dylematy fotografii”, ZPAF, Wrocław. Referat: Recepcja działalności dolnośląskiego środowiska fotograficznego w powojennej prasie fotograficznej. Lata 1946-1960
 • Międzynarodowa konferencja: „Jurajskie inspiracje w edukacji przedszkolnej i wczesnoszkolnej”, org. AJD. Referat: Jura jako źródło inspiracji do działalności fotograficznej dzieci.

2013

 • Ogólnopolskie Sympozjum: „Wkład Polaków w rozwój światowej fotografii i kinematografii”, Muzeum Produkcji Zapałek, AJD, Częstochowa, referat: Wkład Witolda Romera w rozwój światowej fotografii

2014

 • XII Międzynarodowe Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia i film-codzienność mediów”, Muzeum Produkcji Zapałek, Urząd Miasta, AJD, Częstochowa, referat: Paweł Pierściński-portrecista ziemi kieleckiej.

Organizacja oraz udział w komitetach organizacyjnych konferencji naukowych

2010

 • X Ogólnopolskie Sympozjum „Fotografia-podmiot i przedmiot poznania”, Częstochowa

2012

 • XI Międzynarodowe Sympozjum Fotograficzne, Częstochowa

2013

 • Ogólnopolskie sympozjum „Historia polskiej fotografii- stan bieżący i perspektywy badań”, Częstochowa
 • Ogólnopolskie Sympozjum „Wkład Polaków w rozwój światowej fotografii i kinematografii” (udział w komitecie organizacyjnym), Częstochowa

2014

 • XII Międzynarodowe Sympozjum Dydaktyki Fotografii „Fotografia i film- codzienność mediów”.

Redakcja publikacji naukowych

2008

 • 30 lat Instytutu Plastyki. Sztuka, nauka, edukacja, Wydawnictwo AJD, Częstochowa (druk zwarty).

2010

 • „Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia”, z.V

2011

 • „Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia”, z.VI

2012

 • „Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia”, z.VII
 • Obrazowanie graficzne. Teoria , praktyka, dydaktyka, Wyd AJD, Częstochowa (druk zwarty)

2013

 • „Prace Naukowe AJD. Edukacja Plastyczna. Fotografia”, z.VIII
 • Obrazowanie graficzne II, Wyd AJD, Częstochowa, (druk zwarty)

Organizacja wystaw:

2006

 • Lwów na fotografiach A. Lenkiewicza, Muzeum Częstochowskie

2007

 • Leszek Wieluński – pedagog, artysta, Galeria Biblioteki Głównej AJD, Częstochowa (autor scenariusza, aranżacji i komisarz ekspozycji).

2008

 • Częstochowianie. Mieszkańcy miasta na fotografii w latach 1845-1918, Muzeum Częstochowskie (współautor scenariusza, autor aranżacji, kurator /wraz z J. Sętowskim/).

2010

 • „Fotografia. Technologia-estetyka-historia”, Galeria BG AJD, Częstochowa

2014

 • Międzynarodowa wystawa „Projekt: miasto”, Muzeum Częstochowskie

© 2015-2016. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry