Częstochowski Klub Miłośników Historii

im. Mecenasa Jana Pietrzykowskiego

Zbisław Janikowski

Urodzony 11 lipca 1939 roku w Częstochowie.

Nauki rozpoczął w przedszkolu Pani Mączkowej jeszcze podczas okupacji, od 1945 roku Szkoła Podstawowa nr.25, następnie Liceum im. Romualda Traugutta (1956),

Wykształcenie - wyższe techniczne.

Studiował włókiennictwo na Politechnice Częstochowskiej, jednak wskutek likwidacji tego kierunku, studia ukończył na Politechnice Łódzkiej w Łodzi, uzyskując tytuł mgr inż. (1963)

Praca zawodowa to częstochowskie i podczęstochowskie fabryki włókiennicze – Przędzalnia Czesankowa Wełnopol (1963-1981 – szereg stanowisk); Zakłady Jedwabniczo Dekoracyjne w Poraju (1981-1991 – dyrektor); własna działalność gospodarcza (1991-2000); obecnie emeryt.

Jako emeryt wolny od obciążeń zawodowych zajął się publicystyką i twórczością literacką.

Współpracował i współpracuje nadal z prasą i to nie tylko lokalną publikując artykuły i serie felietonów głownie o częstochowskiej tematyce historyczno wspomnieniowej;

 • „Porozmawiaj ze mną o…” – cykl felietonów w Życiu Częstochowskim (2005-2006), rozmowy z własnym psem o mieście, ludziach, aktualnościach.
 • „Moje dni Częstochowy” – cykl felietonów w Życiu Częstochowskim (2006 -2008), wędrówka po mieście, tym dawnym z przed lat w konfrontacji ze współczesnością.
 • W periodyku Aleje 3 (ukazywał się do 2011 r.) opublikował w latach 2005 - 2011 cykl artykułów o Częstochowie pod ogólnym tytułem „Sentymenty”, w którym wracał do miejsc i wydarzeń – najczęściej zabawnych – z przeszłości; oaz cykl „Częstochowskie Pożegnania” w sumie około 25 artykułów.
 • inne rozproszone po różnych tytułach

Książki:

 • „Pieska książka kucharska” 2005 Częstochowa
 • „Moje dni Częstochowy” 2007 Częstochowa
 • „Nowe baśnie , legendy i opowieści’ z dziejów Częstochowy i okolicy” 2009 Częstochowa
 • „Częstochowa między wojnami”, 2011 - Łódź – wyd. Księży Młyn – m. in. za tę pracę uzyskał „Nagrodę Miasta Częstochowy w dziedzinie kultury za rok 2012 w kategorii literatury” -
 • „Z pamiętnika rozwodnika”, 2011 - Częstochowa
 • „Sztandar” 2013 - Częstochowa
 • „Remanent” 2014 - Częstochowa

Książki dla dzieci, bogato ilustrowane, pisane łatwym rytmicznym wierszem – uczą i wychowują - będąc równocześnie ciekawą lekturą i rozrywką:

 • „Święty Mikołaj” 2011 Częstochowa
 • „Boże Narodzenie” 2011 Częstochowa
 • „Święta Wielkanocne” 2012 Częstochowa
 • „Jasna Góra” 2012 Częstochowa
 • „Z pielgrzymką na Jasną Górę” 2012 Częstochowa
 • „Bobolice” 2013 Częstochowa
 • „Olsztyn” 2013 Częstochowa
 • „Leśniów” 2014 Częstochowa
 • następne w przygotowaniu.

Od 2011 roku ukazują się „Zeszyty” będące Organem Jednoosobowego Towarzystwa Popierania Twórczości Zbisława Janikowskiego – JTPT-ZJ wydawca Biblioteka Publiczna Im. Wł. Biegańskiego w Częstochowie (dotychczas 13 zeszytów).

od 2004 publikuje i w prasie częstochowskie noworoczne szopki satyryczne, które są również inscenizowane i pokazywane publicznie. W styczniu 2014 miła miejsce kolejna 12. inscenizacja.

Publikacje w „Almanachu Częstochowy”: 2011 - artykuł „Czasopismo Literackie – 75 lat minęło” o pierwszym częstochowskim piśmie literackim wydawanym pod koniec 20. lecia międzywojennego.

„Almanachu 2012” – artykuł wspomnieniowy o byłym (przedwojennym) v-ce prezydencie Częstochowy – Józefie Dziubie.

„Almanach 2013” – „Maria Rynkiewicz” wychowawczyni pokoleń częstochowskiej młodzieży.

„Almanach 2014” – w ramach jubileuszu 95 lat Liceum Romualda Traugutta artykuł wspomnieniowy „Mój Traugutt”.

W latach 2008 - 2011 współpracuje z częstochowskimi rozgłośniami radiowymi – Radio Jasna Góra i Katolickie Radio Fiat, w których prowadził cykliczne audycje autorskie, gawędy - o tematyce częstochowskiej.

2012 to również scenariusz i komentarz do filmu „Częstochowa - 1962 rok” produkcja KASFILM (2012)

2014 – kolejny scenariusz i komentarz do filmu „Częstochowa Lata 70. XX wieku” – KASFILM

2015 – jw. Fim Częstochowa lata 80.

Szereg różnych odznaczeń m. in. Złoty Krzyż Zasługi oraz liczne odznaczenia honorowe organizacji społecznych i Stowarzyszeń.

W 2014:

 • odznaka „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” (srebrna)
 • odznaka honorowa „Zasłużony dla Kultury Polskiej” – Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego Rzeczpospolitej Polskiej.
 • w ramach jubileuszu 75. lecia uhonorowany „Listem Gratulacyjnym” przez Prezydenta Częstochowy.

Angażuje się również w bieżące wydarzenia kulturalne Częstochowy, kontynuuje bieżącą współpracę z lokalnymi i wojewódzkimi mediami, uczestniczy w organizowanych przez różne środowiska spotkaniach autorskich, ponadto spotkania z dziećmi i młodzieżą szkolną.


© 2015-2016. All Rights Reserved. Grzegorz Czepiczek.
strzałka do góry